Keramika

Vaida Dapkutė

Keramikė, tautodailininkė

Gimė 1973 metais Plungėje.
Mokėsi Plungės 4-oje vid.mokykloje.
1998 m, įstojo į Kauno Taikomosios dailės mokyklą, Meninių keraminių dirbinių išpildytojos specialybę.
Baigė 1992 m. įgijusi 4-tos kategorijos kvalifikaciją.
Baigusi mokslus grįžo į gimtąją Plungę.
Toliau savarankiškai studijavo keramikos paslaptis, kūrė, dalyvavo kultūriniuose renginiuose, parodose.
Nuo 2005 m. tautodailininkų sąjungos narė.
Surengtos dvi personalinės parodos.
Dalyvavo dvejose Respublikinėse parodose.Respublikinėje parodoje “Aukso vainikas”, regioninio turo, vykusio 2007 11 06 m. skirta trečia vieta.
Konkurso ,,Plungei – apie Plungę,, 2015 m. laureatė.
Sukūrė savitą keramikos technologiją “Pilnai angobuota šukė,dekoruojama raižymo būdu, spalvinant dekoravimo dažais” (Šukė – yra žalias gaminys iš molio masės dar nedegtas arba vieno degimo). 

Ilgame kūrybiniame kelyje išbandžiusi ne vieną techniką pasirinko vieną iš daugiausia ne tik kūrybiškai, bet ir technologiškai sunkiausių keramikos technikų – keramiką dengta “angoba”.
Ši keramikos technika siekia 13-14 a. Angoba dengtos keramikos fragmentai randami valdovų menėse. Į Lietuvą meistrus išmanančius šią keramikos techniką atvežė Vytautas Didysis.
Dėl technologinio sudėtingumo amatininkų dirbtuvėse ši technika ilgainiui išnyko, ko pasekoje ,,angoba,, liko kaip dekoravimo medžiaga.
Daug vėliau, jau mūsų laikais amatininkai šią techniką supaprastino t.y. atskiedė angoba į skystesnę masę ir pritaikė primityvų raižymą. Atskiesta angoba netenka baltumo, tampa pilkšva, bet tampa lengviau dirbti. Ši keramikos technika taikoma ir šiandieną įvairiais dekoravimo būdais. Dėl šios technikos sudėtingumo ją naudoja nedaugelis keramikų. Lietuvos angoba dengtos keramikos palikimas labai skurdus lyginant su kitom tautom. Keramikės tikslas prisidėti prie šios keramikos 20-21 a. palikimo kūrimo ir išsaugojimo.
Tautodailininkės Vaidos Dapkutės sukurta keramikos dekoravimo technika “pilnai angobuota šukė,dekoruojama raižymo būdu, spalvinant dekoravimo dažais” išsiskiria pačios menininkės sukurtais raštais, kurių kilmė – tautiniai Lietuvių liaudies buities rakandų dekoravimo raštai. Keramikės ištobulinta technika artimiausia keramikos dekoravimo būdui vadinamam “Majolika”, tik dekoruojant “Majolikos” technika yra atsisakoma raižymo ir yra dekoruojama tiesiogiai ant šukės.
Studijuodamą angoba dengtos keramikos technikos subtilybes keramikė susidomėjo išskirtiniu Lietuvių laudies palikimu – buities rakandų dekoravimo raštais. Meninkė atkreipė dėmesį, kad šie raštai turėdami bendrus bruožus kiekviename daikte turėjo savitų, tik tą daiktą dekoravusio menininko, detalių. Juk daiktų dekoras dažnu atveju buvo ne tik puošybos elementas, bet atspindėdavo menininko, jo šeimos ar visuomenės istoriją, gyvenimo aktualijas.

Tautodailininkės žodžiai:
“Sukūriau ne vieną raštą ir simbolį, kurie turi savo reikšmę. Eilė raštų, sudėliotų tinkama tvarka pasakoja istoriją, kurią aš noriu išsakyti ant indo. Labai norėjau, knygose ar muziejuose, suslėptus mūsų protėvių raštus, nesvarbu ar tai skrynios raštas ar kokios spintutės, iškelti ant lietuvių šeimyninių stalų. Šiais raštais noriu išreikšti didžiulę pagarbą Jiems – kūrusiems labai sunkiais laikais. Norėčiau, kad mano dekoruoti indai dovanotų jų šeimininkams istorijos šilumą, kiekvienas ženklas taptų jų šeimos gyvenimo įvykių liudytoju. Juk kiekvienas įsigydamas šiais raštais margintą kūrinį jį visų pirma priima širdimi.”

Vaida Dapkutė
Keramikė, tautodailininkė