Privatumas

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas.
Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Kiškio ašarėlė“, juridinio asmens kodas 304848927, adresas Žaliųjų ežerų g. 26-7 LT-12200, Vilnius, Kontaktinis telefono Nr.  +370 670 96814, elektroninio pašto adresas: kiskioasarele@gmail.com

1.    KAS PASIKEITĖ ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI
1.1.  Įsigaliojus naujajam reguliavimui prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
1.1.1.    Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.1.2    Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.1.3.    užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.1.4.    užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5.    Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.1.6.    Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).


2.        ASMENS DUOMENYS, KURIŲ TIKRAI NERENKAME IR NETVARKOME
2.1.    Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
2.2.    Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;


3.    KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME
3.1.    Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2.    Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
3.2.1.    Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.kiskioasarele.lt, nesukurdamas individualios paskyros, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:
Vardą
Pavardę
Telefono numerį;
Elektroninio pašto adresą;
Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

3.2.2.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

3.4.    Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje:

3.4.1.    Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje www.kiskioasarele.lt  Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis, Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

Vardą
Pavardę
Elektroninio pašto adresas;
Telefono numeris
IP adresą
Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

3.5.    Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome Jums naudojantis mūsų  elektronine parduotuve:
3.5.1.    Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:
Pirkimų istoriją;
Elgsenos elektroninėje parduotuvėje istoriją;
IP adresą;
Mokėjimų istoriją;
Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus;
Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinę informaciją;

3.5.2.    Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

4.    KOKIU TIKSLU RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
4.1.    Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
4.2.    Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.2.1.    Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
Vardą;
Pavardę;
Telefono numerį;
Elektroninio pašto adresą;
IP adresą.

4.2.2.    Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.

4.3.        Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.3.1.    Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.kiskioasarele.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
Vardą;
Pavardę
Telefono numerį;
Elektroninio pašto adresą;
Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;
IP adresą.


4.3.2.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

4.3.3.    Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

4.4.    Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.4.1.    Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve www.kiskioasarele.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
Pirkimų istoriją;
Naršymo mūsų parduotuvėje istoriją;
Mokėjimų istoriją;
Atsiliepimai apie Jūsų pirktas prekes;
Apklausų metu pateiktus atsakymus;
Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

4.5.    Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.5.1.    Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
Vardas
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresą;
Pristatymo adresą
Pristatymo būdų istoriją

4.5.2.    Siekiant nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus. Jūsų asmens duomenų tvarkymas automatizuotos analizės būdu užtikrina, kad Jums nebūtų siūlomos Jums neaktualios prekės, o  taupant Jūsų laiką pateikiami tik Jums įdomių prekių pasiūlymai.   Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti jūsų apsipirkimo istorija ir kita jūsų pateikiama informacija:
Vardas
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Pristatymo adresas
Pristatymo būdų istorija
Mokėjimo būdų istorija
Pirkimo istorija
IP adresas;

4.5.3.    Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite  pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu kiskioasarele@gmail.com
4.6.    Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.6.1.    Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

5.    AR JŪSŲ ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI
5.1.    Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
5.1.1.    Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu
5.1.2.    Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, Jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
5.1.3.    Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
5.1.4.    Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
5.1.5.    Nurodžius Valstybės  įgaliotoms institucijoms.


6.    AR GALITE NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VIS TIEK NAUDOTIS MŪSŲ ELEKTRONINE PARDUOTUVE?
6.1.    Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

7.    KAM GALI BŪTI PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS
7.1.    Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
7.1.1.    Kurjerių ar pašto paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
7.1.2.    Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.
7.2.    Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
7.2.1.    Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
7.2.2.    Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

8.    KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS
8.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

9.        KAIP GALITE SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS
9.1.    Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
9.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: kiskioasarele@gmail.com
9.1.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 670 96814
9.1.3.    Atvykdami į mūsų prekybos vietą.

10.    GALITE KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS
10.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, ir norite Juos pakeisti ar patikslinti,- tai galite padaryti šiais būdais:
10.1.1.    Savo asmeninėje kiskioasarele.lt paskyroje;
10.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: kiskioasarele@gmail.com
10.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 670 96814
10.1.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietą.

11.    GALITE REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
11.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
11.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
11.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
11.2.2.    Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
11.2.3.    Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
11.2.4.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
11.2.5.    Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
11.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
11.3.1.    Savo asmeninėje kiskioasarele.lt paskyroje;
11.3.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: kiskioasarele@gmail.com
11.3.3.    Pranešdami mums telefonu +370 670 96814
11.3.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietą.


12.    JŪS GALITE APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI SAVO ASMENS DUOMENIS
12.1.    Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų, išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
12.1.1.    Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo)
12.1.2.    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti,.
121.3.    Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
12.1.4.    Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).
12.2.    Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
12.2.1.    Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę kiskioasarele.lt paskyrą;
12.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: kiskioasarele@gmail.com
12.2.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 670 96814
12.2.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietą,

13.    GALITE ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ
13.1.    Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
13.1.1.    Savo asmeninėje kiskioasarele.lt paskyroje
13.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: kiskioasarele@gmail.com
13.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 670 96814

14.    KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ?
14.1.    Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
14.2.    Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:
14.2.1.    Per savo asmeninę kiskioasarele.lt  paskyrą;
14.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: kiskioasarele@gmail.com
14.2.3.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 670 96814
14.2.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietą,

15.    KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO
15.1.    Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
15.1.2.    Per savo asmeninę kiskioasarele.lt paskyrą;
15.1.3.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: kiskioasarele@gmail.com
15.1.4.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 670 96814
15.1.5.    Atvykdami į mūsų prekybos vietą,
15.2.    Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
15.3.    Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.